Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

μάζεμα σκουπιδιών από λιμάνι Λίμνης

5-6-2011
ημέρα περιβάλλοντος